Home > People > Faculty > Associate Professor > Content Associate Professor

Chen Zheng


Name:Chen Zheng

Office:501

E-mail:zhengchen_data@126.com

 

PreNews: Yuhuan Zhang

NextNews: Jiafang Zhang